×

Close
Quick Login!

Journal ( AGROBIOS NEWSLETTER )


Volume: 22    |    Issue: 8 ( Published in: Jan / 2024 )
January 2024
Main Editor:    Updesh Purohit
Co-Editor/s:    Anil Kumar ,   P. Balasubramaniyan ,   Bhattacharyya P ,   Neetu Kachhwaha ,   Tanuja Singh ,   HP Sharma ,   Akshat Uniyal ,   P. Balasubramaniyan ,   Tanuja Singh ,   Neetu Kachhwaha ,   Bhattacharyya P ,   Anil Kumar ,  
Publishing Date:   01-Jan-2024
Total Pages:   0

Total Articles: (22)
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login
Published Articles (Contents):
Vaishali Raju Pusdekar  |   Swapnil Nilkanth Panchabhai, Dr. Ashutosh Ganpatrao Sawarkar
Nishtha . .  |   Shinde Chetan Subhash
Dr. Machiavelli Singh
Madhusudan K  |   Gangaraju N
Gangaraju N  |   Madhusudan K
Sulochana K H   |   Sinchana Jain N R, Chandana S
Karma L Bhutia
Abhishree R  |   Varsha V Mohan
Asha Babarao Bahadure  |   Dr. Vishal Dayaram Tayade
Kavya B S  |   Arati , Lohith Kumar N
Sayantan Das  |  Dr. Ashutosh Ganpatrao Sawarkar
Suhas Kudithipudi
Dr. P. Valarmathi   |   Kanjana D
Sinchana Jain N R  |   Sulochana K H
Ankita Chauhan  |   Shalini Verma, Aman Sharma, Diksha Thakur
Uma Sankareswari Rengasamy  |  Mr. James Prabhaharan James
Gowthamchand N J  |   Sujaina M
Sukanya Gogoi
Dr. Vishal Dayaram Tayade  |   Asha Babarao Bahadure
Vinutha B N  |   Shourathunnisa Begum
Kishor Pujar  |   Priyanka Dhotre
Shashank S  |   Lohith Kumar N, Arati
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login