×

Close
Quick Login!

Journal ( AGROBIOS NEWSLETTER )


Volume: 19    |    Issue: 12 ( Published in: May / 2021 )
May 2021
Main Editor:    S. S. Purohit
Co-Editor/s:    Anil Kumar ,   Ashok Agrawal ,   HP Sharma ,   P. Balasubramaniyan ,   Neetu Kachhwaha ,  
Publishing Date:   01-May-2021
Total Pages:   80

Total Articles: (40)
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login
Published Articles (Contents):
Mr. Selvakumar S
Mr. Abhishek Singh
Dr. Sashikala Gummireddy  |  Dr. Bommisetty Reddyyamini
Ms. Chindam Swathi
Ms Harshana Chandrakar  |  Mr. Anshu Lata Xalxo
Ms Suvarnlata Deochand Shivankar  |  Miss. Kshama Mehboob Shah, Mr. Dhananjay Suresh Thikare, Mr. Hrishikesh Pravin Ingole
Dr. (Mrs.) Uma Sankareswari  |  Mr. James Prabhaharan James
Mrs. Vijeta Deepak Garg
Ms Neelam Kumari  |  Mr. Pankaj Yadav
Dr. (Ms.) Rijul Sihag
Dr. Manoj Bhanukar  |  Mrs. Preeti Preeti
Dr. Venkadesh Samykannu
Dr. Koppu Vasavi  |  Dr. Poloju Deepa
Miss. Ashwini T R  |  Mr. Shivanand Goudra
Ms. Arpita Baidya
Mrs. Preeti Preeti  |  Dr. Manoj Bhanukar
Mr. Hrishikesh Pravin Ingole  |  Ms Aditi Sudhir Deshmukh, Mr. Dhananjay Suresh Thikare, Ms Suvarnlata Deochand Shivankar, Mr. Srikanth Panthulugiri, Mr. Ambadas Ramji Aade
Ms Aditi Sudhir Deshmukh  |  Mr. Krunal Natthu Bele, Mr. Hrishikesh Pravin Ingole, Ms Suvarnlata Deochand Shivankar, Mr. Srikanth Panthulugiri, Mr. Ambadas Ramji Aade
Mr. Krunal Natthu Bele  |  Ms Aditi Sudhir Deshmukh
Mr. Kiranamaya Pradhan  |  Ms. Priyanka Nayak
Mr. Srikanth Panthulugiri  |  Mr. Dhananjay Suresh Thikare, Mr. Hrishikesh Pravin Ingole, Mr. Nitin Dattu Dadas
Dr. Kumaraswamy Hanumegowda Hosur  |  Mrs. Usha Kiran Betha
Mr. Dhananjay Suresh Thikare  |  Mr. Hrishikesh Pravin Ingole, Ms Suvarnlata Deochand Shivankar, Mr. Srikanth Panthulugiri
Mrs. Ekta Kamboj
Mr. Venugopala Reddy M
Ms Bhavya N
Miss. Akanksha Narayan Humane
Mr. M Jeya Bharathi
Miss. Pallavi Beniram Warkade
Mr. Senthil Kumar G
Dr. Malik Raies Ul Islam  |  Dr. Manzoor Ahmad Yatoo
Ms. Kajal .  |  Ms. Neha Saini
Ms. Kavyashree C  |  Mr. Sagar S Pujar, Mr. Darshan M E
Dr. Atin Kumar  |  Dr. Dig Vijay Dubey
Ms. Yerraguravagari Sandhya  |  Ms. Rajeswari Emani
Ms. Rajeswari Emani  |  Ms. Yerraguravagari Sandhya, Mr. Sompalli Suresh Rao
Mr. Anshu Lata Xalxo   |  Ms Harshana Chandrakar
Ms Harshana Chandrakar  |  Mr. Anshu Lata Xalxo
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login