×

Close
Quick Login!

Journal ( AGROBIOS NEWSLETTER )


Volume: 22    |    Issue: 6 ( Published in: Nov / 2023 )
November 2023
Main Editor:    Updesh Purohit
Co-Editor/s:    Anil Kumar ,   Neetu Kachhwaha ,   P. Balasubramaniyan ,   Bhattacharyya P ,   HP Sharma ,   Tanuja Singh ,  
Publishing Date:   01-Nov-2023
Total Pages:   0

Total Articles: (21)
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login
Published Articles (Contents):
INDUMATHI P  |   Premkumara
Senjaliya Tushar Mukeshbhai  |   PATEL HIRALBEN GANDABHAI
Arati   |   Lohith Kumar N, Shashank S
Shashank S  |   Arati , Lohith Kumar N
Lohith Kumar N  |   Arati , Shashank S
Shourathunnisa Begum  |   Vinutha B N
Tanmoy Satpati
Sinchana Jain N R  |   Chandana S, Sulochana K H
Bharati Jambunatha Patil  |   G Sham Supreeth
Kishor Pujar  |   Priyanka Dhotre
Mr. Ramappa S
Khasru Alam  |  Mr. Yallappa Harijan, Deepika Kumar Umesh
Swapnil Nilkanth Panchabhai  |   Vaishali Raju Pusdekar, Dr. Ashutosh Ganpatrao Sawarkar
Abhishree R  |   Varsha V Mohan
Rohit Singh
Chandana S  |   Manoj B P
Anuradha Bishnoi
Teresa Ningthoujam  |   Dr Saikhom Herojit Singh
Karishma Maherukh  |   Sanchita Ghosh, Tushar Ghosh
Manoj B P  |   Chandana S
Murugan Nagarajan  |   Dr.vairam Namachivayam
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login