×

Close
Quick Login!

Journal ( AGROBIOS NEWSLETTER )


Volume: 22    |    Issue: 5 ( Published in: Oct / 2023 )
October 2023
Main Editor:    Updesh Purohit
Co-Editor/s:    HP Sharma ,   P. Balasubramaniyan ,   Neetu Kachhwaha ,   Anil Kumar ,   Ashok Agrawal ,   Tanuja Singh ,  
Publishing Date:   01-Oct-2023
Total Pages:   0

Total Articles: (31)
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login
Published Articles (Contents):
Shadab M Khatib
Shashikanth   |   Rubeena Tarranum, Premkumara
Sasikumar K  |   K Govindan
Sasikumar K  |   K Govindan
Rakhesh S  |   Vakudavath Chinna Babu Naik, Sankuratri Anvesh
Deepa Kalappanavar  |   Ragini Patil, Geetha G P, Roopa K Muttappanavar
Geetha G P  |   Roopa K Muttappanavar, Ragini Patil, Deepa Kalappanavar
Hima Bindu Aatla  |   Geetha Anjali Kotla
Namrata Ashokrao Khairkar  |   Shashwat Prafulla Mahalle
Roopa K Muttappanavar  |   Deepa Kalappanavar, Ragini Patil, Geetha G P
Rohit Kumar  |   Anil Jadhav , Channabasava , Shruti
Indira Gajjela
Shadab M Khatib
Chandana S  |   Sinchana Jain N R
Dr. Jyoti Chaudhary  |   Dr Kalpna Thakur
Arjoo Dhundwal  |   Rajat Punia, Vinay Kumar
Divyabharathi V
Chetan Ashokrao Patil
Dr Aditi Sharma  |   Shalini Verma
Tushar Ghosh  |   Karishma Maherukh, Sanchita Ghosh
Dr. Rishikesh Mandloi
Sanchita Ghosh  |   Karishma Maherukh, Tushar Ghosh
Dr Saikhom Herojit Singh  |   Teresa Ningthoujam
Shamna A  |  Dr. Ranjan Kumar Naik
Akash Vijay More
Vinodhini C  |   Arockia Stephen Raj J , Pothiraj G
Asha Babarao Bahadure  |   Dr. Vishal Dayaram Tayade
Akanksha Choudhary
Mr. Senthil Kumar G
Dr. Machiavelli Singh
Ragini Patil  |   Roopa K Muttappanavar, Geetha G P, Deepa Kalappanavar
You can Read / Download magazine after login. Click here to Login